Dökme CNG/LNG

Dökme CNG/LNG
CNG Faturalandırma Esasları

CNG
 • BOTAŞ’ın Doğalgaz Sm³ tanımı; “1 bar atmosfer basıncı, 15  °C sıcaklıkta ve 9,155 Kcal değerindeki gazdır.”
 • Yani 1 Sm³; 9,155 kcal’yi bir başka ifadeyle 10.64 kWh garanti eder.
 • Naturelgaz, CNG formundaki doğalgazı sayaç ile faturalandırmaktadır.
 • Sayaç m³ cinsinden doğalgazı ölçer. Ölçülen doğalgaz miktarı söz konusu fatura dönemi için Botaş’tan resmi belge ile alınan kalorifik değer ile çarpılarak doğalgaz tanımındaki Sm³ bulunur.
 • Sm³ cinsinden belirlenen miktar 10.64’e bölünerek kWh cinsinden enerji miktarı bulunur.
 • Bu sistem doğalgaz boru hattındaki sayaç ve faturalaşma sistemi ile aynıdır.

CNG Fiyat Hesaplama Tablosunu İndir

  LNG
 • LNG’de Sm³ tanımı : 1 kg sıvı LNG’nin düzeltilmiş (S)m³ doğalgaz (9.155 kcal/kg) cinsinden karşılığı gazdır.
 • Botaş’tan alınan LNG miktarı, Botaş tarafından LNG firmaları tankerlerine kantarda yapılan tartım sonrası ağırlık olarak (kg cinsinden) teslim edililir.
 • Botaş, ağırlık olarak teslim edilen LNG’nin mevzuat gereği müşterilere faturalandırılması için kg biriminden m³ birimine dönüşümü sağlayacak katsayı olan günlük dönüşüm katsayısını sevk irsaliyelerinde LNG toptan satış şirketlerine vermektedir.
 • LNG Toptan satış şirketleri bu dönüşüm katsayısı ile müşterilere ikmal edilen kg değerini Sm³’e çevirir.
 • 2005 yılında yayınlanan “doğalgazın faturalandırılmasına ilişkin tebliğde” çok açık ve net bir şekilde doğalgazın stok nevi ne olursa olsun (sıvı, sıkıştırılmış, boru hattı) ısı enerjisine dönüştürülmesinde korrektörlü bir sayaçtan geçirilmesini ve sayaçtan geçen m³ cinsindeki gaz miktarının 9,155 kcal’lik ısıl değere düzeltilerek Sm³ cinsinden fatura edilmesinin kanuni zorunluluk olduğu belirtilmektedir.
 •  

CNG – LNG Karşılaştırma

 • Mevzuat gereği hem CNG hem de LNG TL/ Sm³ veya TL/kWh olarak faturalandırılmak zorundadır.
 • Bu durumda iki sistemde de fatura edilen doğalgaz enerji birimi olarak kalorifik bazda eşitlenmiş olur ve yakıtların kalorifik değeri fatura bedeli hesaplanırken önem arz etmemektedir.
 • 1 Sm³ CNG’nin enerji değeri 1 Sm³ LNG’ye, 1 kwh CNG’nin enerji değeri de 1 kWh LNG’nin enerji değerine eşittir.
 • Bir başka deyişle 1 Sm³ CNG fiyatı ile 1 Sm³ LNG fiyatı aynı değerlerin kıyasıdır.
CNG Kullanım Alanları

CNG’nin başlıca kullanım alanları aşağıda belirtilmiş ki gibi olup, sektörel sayfalarımızda kullanım avantajları yer almaktadır. (ilgili sayfalara link edilecek)TeklİFİMİZÜRÜNLERİMİZ

Ürün paketlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen Müşteri Hizmetleri Birimimiz ile temasa geçiniz.