MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME


Faturalandırma Esasları

CNG

 • BOTAŞ’ın Doğal gaz Sm³ tanımı; “1 bar atmosfer basıncı, 15  °C sıcaklıkta ve 9,155 Kcal değerindeki gazdır.”
 • Yani 1 Sm³; 9,155 kcal’yi bir başka ifadeyle 10,64 kWh garanti eder.
 • Naturelgaz, CNG formundaki doğal gazı sayaç ile faturalandırmaktadır.
 • Sayaç Stdm³ cinsinden doğal gazı ölçer. Ölçülen doğal gaz miktarı söz konusu fatura dönemi için BOTAŞ’tan resmi belgeyle ile alınan kalorifik değer ile çarpılarak doğal gaz tanımındaki Sm³ bulunur.
 • Sm³ cinsinden belirlenen miktar 10,64’le çarpılarak kWh cinsinden enerji miktarı bulunur.
 • Bu sistem doğal gaz boru hattındaki sayaç ve faturalaşma sistemiyle ile aynıdır.

 

CNG Fiyat Hesaplama Tablosu

 

CNG – LNG Karşılaştırma

 • Mevzuat gereği doğal gaz TL/ Sm³ veya TL/kWh olarak faturalandırılmak zorundadır.
 • Böylece, fatura edilen doğal gaz enerji birimi olarak kalorifik bazda eşitlenmiş olur.
 • Bir başka deyişle, birim eşitlemesi sonucu yakıtların kalorifik değeri fatura bedeli hesaplanırken önem arz etmemektedir.
 • 1 Sm³ CNG’nin enerji değeri herhangi bir formdaki (sıvı veya gaz) 1 Sm³ doğal gaza eşittir.
 • Aynı durum kWh cinsinden fiyatlar için de geçerlidir.
 • Bir başka deyişle Sm³ veya kWh cinsinden fiyatlar eşit değerlerin kıyasıdır.

 

Teknik Şartname

Naturelgaz CNG Teknik Şartnamesi için tıklayınız.