ORTAKLIK YAPISI

ORTAKLIK YAPISI

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.